Architect Eindhoven

Uw architect gevestigd midden in het creatieve hart van Eindhoven. Wij zijn een  architectenbureau voor hedendaagse architectuur waarbij de kernactiviteit ligt bij het architectonisch ontwerp en zijn technische uitwerking. Opgaves waar momenteel de nadruk op ligt zijn woningbouw- en herbestemmingsprojecten in de particuliere als de zakelijke sector. Het bureau kenmerkt zich niet zo zeer door een bepaalde architectonische stijl maar eerder door de wijze van aanpak en omgang van een project in relatie tot zijn context. Zo wordt voor iedere opdracht gezocht naar een heldere vertaling van het Programma van Eisen waarbij op zoek wordt gegaan naar de diepere laag in het ontwerp. Hierdoor wordt getracht de projecten een onverwachte meerwaarde mee te geven, een meerwaarde die toegespitst is op de gebruiker en daarmee een maatpak vormt met betrekking tot de mensen die er wonen of werken. De opgave wordt dus altijd vanuit de gebruiker benaderd met als doel het hoogst mogelijke rendement in gebruik en beleving ontwerpend te behalen. Persoonlijke begeleiding evenals het bewaken van bouwbudget en de technische haalbaarheid worden hierbij nooit uit het oog verloren.